Information och villkor

Anmälan

Anmälan sker på hemsidan och öppnar den 1 oktober kl 10.00. Håll utkik på vår Facebooksida.

När anmälan är öppen så hittar du den här.

Antagningsbesked

Runt årsskiftet kommer du som anmält dig att få ett antagningsbesked med information om att du kommit med på lägret eller inte. Du får också information om hur du betalar deltagaravgiften. Skulle du inte komma med kommer du att få frågan om du vill stå på reservlistan.

Avgift

För Vinterskogslägret 2024 är avgiften 1700 kr. Syskon betalar 1 200 kr.

Urval

När anmälningstiden gått ut kommer ledarna att göra ett urval av deltagare som främst baseras på ”först-till-kvarn-principen”, men vi strävar också efter att få en jämn könsfördelning, en jämn fördelning mellan scouter och ungdomar med funktionsnedsättningar, samt mellan gamla och nya deltagare. De som inte kommit med året innan på grund av att lägret blivit fullt har förtur i görligaste mån.

Hälsokort

När du får antagningsbesked kommer du också att uppmanas fylla i ett hälsokort. Detta behövs för att vi ledare ska kunna genomföra ett säkert och tryggt läger. Hälsokortet och den definitiva anmälan måste undertecknas av vårdnadshavare om deltagaren inte är myndig. Hälsokortet förstörs efter genomfört läger.

Kontaktinformation

Har du några frågor är du välkommen att skicka ett mail till vinterskogslagret@gmail.com. Om du vill att vi ska ringa upp får du gärna ange ett telefonnummer.

Avanmälan

Om du får förhinder att delta på lägret måste du meddela detta omgående till oss, dock senast 2024-01-12. Om du avanmäler dig därefter kommer vi att ta ut en avgift på 700 kr även om du inte följer med på lägret. Har du inte meddelat att du inte kan komma innan 2024-02-03 kommer vi fakturera hela avgiften. Det beror på att lägret har kostnader även om du inte deltar. Vid sjukdom efter ovanstående datum krävs läkarintyg.

Delta kortare tid

Att planera för att delta under enbart del av lägret går inte, man måste vara med under hela veckan.

Lägermerch

Om man vill kan man beställa en lägertröja, mugg, tygkasse eller annat med vårat tryck på från vår webbshop på: https://vinterskog.myspreadshop.se/

Observera att du handlar av företaget Spreadshirt och inte direkt av
lägret, eventuella frågor eller klagomål ställs därför till Spreadshirt.