Anmälan och villkor

Anmälan

Anmälan sker på hemsidan och öppnar i oktober. Man kan också anmäla sig via att skicka in en blankett per post. Anmälningen stänger när vi har fått ett fullt läger.

Antagningsbesked

Runt nyår kommer du som anmält dig att få ett antagningsbesked med information om du kommit med på lägret eller inte. Du får också information om hur du betalar deltagaravgiften. Skulle du inte komma med kommer du att få frågan om du vill stå på reservlistan.

Urval

När anmälningstiden gått ut kommer vi göra ett urval av deltagare som främst baseras på ”först-till-kvarn-principen”, men vi strävar också efter att få en jämn könsfördelning, en jämn fördelning mellan scouter och andra ungdomar, samt mellan gamla och nya deltagare.

Hälsokort

När du får antagningsbesked kommer du också att uppmanas fylla i ett hälsokort. Detta behövs för att vi ledare ska kunna genomföra ett säkert och tryggt läger. Hälsokortet och den definitiva anmälan måste undertecknas av vårdnadshavare eller myndig deltagare. Hälsokortet förstörs efter genomfört läger.

Kontaktinformation

Har du några frågor är du välkommen att skicka ett mail till vinterskogslagret@gmail.com. Om du vill att vi ska ringa upp får du gärna ange ett telefonnummer.

Avanmälan

Om du får förhinder att delta på lägret måste du meddela detta omgående till oss, dock senast 2020-01-17. Vi kommer efter detta datum att ta ut en avgift på 700 kr även om du inte följer med på lägret. Har du inte meddelat att du inte kan komma innan 2020-02-05 kommer vi fakturera hela avgiften. Det beror på att lägret har kostnader även om du inte deltar. Vid sjukdom efter ovanstående datum krävs läkarintyg.

Delta kortare tid

Att planera att delta under enbart del av lägret går inte, man måste vara med under hela veckan.