Vilka funktionsnedsättningar är vanliga på lägret?

På Vinterskogslägret fungerar vi olika på många olika sätt, både fysiskt och socialt. Vissa utav oss sitter i rullstol eller har andra typer av mer fysiska funktionsnedsättningar så som synnedsättningar eller rörelsehinder. Här hjälps vi åt att ta oss fram och de som behöver åker pulka medan vi är ute i skogen om dagarna. För andra handlar det istället om mer sociala utmaningar så som att till exempel ha autism, ADHD eller Downs syndrom, och då fokuserar vi istället på att alla ska känna sig inkluderade och ha roligt, utifrån behov och förutsättningar. Vi har stor vana av att anpassa och använder t.ex. ofta olika hjälpmedel så som bildstöd, TAKK och liknande. De lokaler vi använder är tillgänglighetsanpassade.

Det är dock bra om du inte behöver ha med dig en egen assistent utan kan klara dig med hjälp av dina patrullkompisar och ledare.

Kontakta oss gärna om du eller ditt barn är intresserade av att följa med!