Vilka är ledarna?

Ledarna, ungefär 22 personer, är scouter från Göteborgstrakten som alla varit med på Vinterskoglägret som både deltagare och ledare i många år. Samtliga ledare jobbar ideellt, d.v.s. helt obetalt, med att planera och genomföra lägret, och drivs av att alla ungdomar ska få en så bra lägervistelse som möjligt. Våra ledare har stor kunskap om barn och ungdomar med speciella behov och har sedan länge sett dessa ungdomar växa och utvecklas på Vinterskogslägret.