Denna dag är det Tv3. Vi var med i lyxfällan och hade även kvällsspår