Under torsdagen avbröt vi från spårvagnsnätet och åkte och badade i Skara. Det var en välkommen paus som uppsakattades av så väl deltagare som ledare.

På kvällen hade vi storhobby där vi byggade en miniatyr av Liseberg. Bland kreationerna sågs Kaffekopparna, Rainbow och Lisebergstornet bland många andra. Under kvällsmaten hade vi även filmvisning av sketcherna som spelats in på TV-huset.