Under dagen har vi följt ett flertal spåvagnar. Vi har gjort allt från att fiska i Rosenlund, vi fick dock ingen torsk på kroken, till att lära oss hur vi kan med enkla sjukvårdshjälpmedel tända en eld och göra vårt eget grante. Dagen blev en riktig långkörare med många fel i spårvagnsnätet, trafikledningen skyllde på ledningsproblem