I år har deltagarna landat i 70-talet och gröna vågen. Kläderna, musiken, stilen. Flämslätt är nu kursgård för en gröna vågen kurs.

Temat de olika dagarna är dom fyra elementen, eld, vatten, luft och jord.
Varje dag har dessutom en färg och en kontroll varje dag härrör till det.

Det går bra att skicka ett mail till martin.sellman(at)mail.scout.se om du har några synpunkter.

/ Martin